Duo2 - brak obrazu na YouTubeTV

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Duo2 - brak obrazu na YouTubeTV

   Mam problem z oprogramowaniem YouTubeTV - system zaktualizowany do najnowszej wersji a jednak po włączeniu pluginu uruchamia się strona główna YouTube, mogę wyszukiwać filmy i wszystko jest ok do czasu włączenia filmu do oglądania - wtedy obraz robi się czarny choć w tle słychać odtwarzany dźwięk.
   Wersja YouTubeTV 0e87a10a Opera (12.00.9.80), system VTI 14.0.1.
  • Hallo, witamy w Forum

   aby ci ktoś mógł pomóc, wypełnij twój Profil.
   Twoja wiadomość w języku niemieckim:

   (Übersetzung)
   Ich habe ein Problem mit der YouTubeTV-Software. Das System wurde auf die neueste Version aktualisiert.
   Nach dem Einschalten des Plugins wird die YouTube-Startseite gestartet. Ich kann nach Filmen suchen und alles ist in Ordnung, bis das Video abgespielt wird.
   Dann wird das Bild schwarz, obwohl der Ton im Hintergrund zu hören ist.
   Version YouTubeTV 0e87a10a Opera (12.00.9.80), VTI 14.0.1-System.
   Die Flugreise ist ökologisch so ziemlich das größte Desaster, das einzelne Personen anrichten können.